Dây curoa quấn V-Band

Giải pháp phù hợp cho tải nặng! – Tỷ lệ hiệu suất / giá thành có lợi – Xây dựng dải và các thành viên căng dây cáp polyester hoặc aramid cho phép truyền công suất cao – Tuổi thọ cao – Vật liệu chất lượng cao mới nhất – Chính xác … 

Danh mục: